תשובה אחת
אוקי אז נגיד ששם הגדוד או השכבה הוא עוגן סבבה? נגיד. אז כזה יורדים לרצפה ומתחילים ללחוש כולם.."מי משוגע? עוגן משוגע..." ואז קצת יותר חזק וגם מתחילים להעלות בגובה ושוב "מי משוגעע? עוגן משוגע.. ואז בסוף כולם עומדים וקופצים וצועקים מי משוגעע? עוגן משוגע