2 תשובות
אגדו נחשב?
שואל השאלה:
למשל, על שפת הנהר, דיגידם דיגידם
ישבו צפרדעים דיגדם דיגדם...