תשובה אחת
זה מוסיף לך 18 במקום (אם זה היה מאה) 30.