4 תשובות
לא
אותה משמעות שזה לא פשוט בזמנם שונים
כלומר הפירוש הוא לא
בזמן present simple בלבד.
שניהם מייצגות את המילה לא.
dont-לגופים I we you they
doesnt-לגופים he she it