3 תשובות
שואל השאלה:
לא לא
אני פרסיה ואיני ערביה

**************************
ערבים זה לאום
כמו שיהודים זה לאום

ורוסי= זו עדה
אז למה שלא יהיה ערבי ממוצא רוסי?
שואל השאלה:
אסלאם=דת
ערבים=לאום
שואל השאלה:
אז מה
אני פרסיה, אז אני מפרס?
אני מרוקאית אזי אני ממרוקו?
לא.

רוסים=עדה

זה כמו שיש יהודים מזרחיים ואשכנזים
אז למה שלא יהיה ערבי רוסי?