5 תשובות
אין ערבי רוסי. ערבי זה אחד שמוצאו מארצות ערב ורוסיה בכלל לא קשורה. אבל כן יש רוסים מוסלמים ונוצרים.
נכון.
נכון
נכון
ופרסים הם חלק מהערבים. עוד פעם יש הבדל בין מוצא לדת.
שואל השאלה:
לא לא
אני פרסיה ואיני ערביה

**************************
ערבים זה לאום
כמו שיהודים זה לאום

ורוסי= זו עדה
אז למה שלא יהיה ערבי ממוצא רוסי?
שואל השאלה:
אסלאם=דת
ערבים=לאום
ערבים ההגדרה של זה זה אנשים מארצות ערב. פרס היא חלק מארצות ערב.
איך יכול להיות ערבי ממוצא רוסי? רוסי זה אחד מרוסיה-,-
שואל השאלה:
אז מה
אני פרסיה, אז אני מפרס?
אני מרוקאית אזי אני ממרוקו?
לא.

רוסים=עדה

זה כמו שיש יהודים מזרחיים ואשכנזים
אז למה שלא יהיה ערבי רוסי?