תשובה אחת
יהודי ישראלי - דת - יהודי, לאום - ישראלי. שורשים מהעבר: אתיופי, מרוקאי, תימני, צרפתי כדומה
per