תשובה אחת
לבדוק אם יש לנו גידול, כמו שבודקים לנשים את השדיים.