6 תשובות
את האשכים?
אנונימית מתוחכמת
שואל השאלה:
אבל למה בודקים אתזה כאילו בשביל מה?
אנונימי
לראות אם יש חשש לגידולים
לראות אם יש חשש לכילה ואז הוא לא יכול להרים דברים כבדים
בודקים חשש לגידולים ולקילה. לפי האינטרנט לא ממש כתוב על זה.
רק אותי משעשע שבנות עונות על זה?
אנונימי