6 תשובות
מרוקאיות
מרוקאיות
אבל העצבים שלהן מצחיקים אותי
זה לא קשור ללטיניות או מרוקאיות...
מרוקאיות
זה סתם סטיגמה הקטע של העצבנות
יכולה להיות לטינית יותר עצבנית ממרוקאית
ויכולה להיות מרוקאית יותר עצבנית.
אנונימית
לפי הסטיגמה?
מרוקאיות