4 תשובות
מה פשר הביקור
תאריך
ת''ז
וחותמת המרפאה
האישור של קופת חולים הוא על דף מיוחד עם חותמת
מישהי רוצה לזייף אה חחח
אנונימי
לא תוכלי לזייף את זה
זה לא כתוב "בערך" יש להם תופס מוכן שלא מוקלד בכתב יד+חתימה של רופא