8 תשובות
בריאות חד משמעית
"בריאות או לוותר על רכב ובית"? זה אותו דבר.
התכוונת לשאול "מה אתם מעדיפים, בריאות ולוותר על בית ורכב,
או בית ורכב ולוותר על בריאות"?

בוודאי שהאופציה הראשונה. אין שאלה בכלל.
ברור שרק בריאות.
בטח שבריאות!
החיים האלה לא שווים כלום אם לאדם אין בריאות
בריאות!
וגם חליפה הזכיר לי את הקטע הבא:
בריאות. ומעדיפה גם שלאנשים חולים ונכים יהיה מה לאכול וכסף לתרופות מאשר שלבני מעמד הביניים יהיה כסף לרכבים ולבתים יקרים יותר.
ברור שבריאות... רכב ובית אלו בסך הכל דברים חומריים