2 תשובות
איך הייתה העבודה, אם הרגשת שהיא מועילה, מה תרמת לעבודה אם זה היה בקבוצה והאם נהנית
איך הייתה לך העבודה, מה למדת, נהנת לא נהנת, מה הינ לך הכי קשה מה היה הכי כיף ודברים כאלה