תשובה אחת
מה עשית, איך הרגשת תוך כדי העבודה, למה חשוב לך לעשות את העבודה, על הנושא שעשית עליו את העבודה... האם היה לך קל לעשות את העבודה על הנושא, האם הנושא עדיין רלוונטי, האם את חושבת שיחול שינוי, האם הנושא של העבודה מדבר אלייך?
(אם עשית בקבוצה:) איך הייתה עבודה בקבוצה, מה היה חלקך בעבודה