תשובה אחת
את עוד בתהליך ריפוי. האדמומיות גם תעלם עם הזמן. העור עדיין מגורה פשוט.