תשובה אחת
לדעתי כן כי זה עוד לא התחיל להשפיע אבל לא בטוחה אם כדאי או לא..