תשובה אחת
אני די בטוח שבקרביץ תוכל להדפיס ולניילן ואם לא יש לך שם עוד שני חנויות של הדפסה