3 תשובות
אתה לא צריך כסף כדי לפתוח
לא צריך כסף בשביל זה
לא צריך. עדיף שתיהיה הכנסה "קבועה" או לפחות שלושה חודשית