4 תשובות
אנחנו נראים כמו במראה רק הפוך
כמו המראה יותר
שואל השאלה:
רגע אני מבולבלת, אז כמו במראה או הפוך?
במראה, המצלמה לפעמים עושה שנראה מעוות