4 תשובות
כי העקבים מגביהים אותך ביחס לאנשים אחרים.
כי את גבוהה, פתאום את יותר גבוהה מאנשים שלפני היית נמוכה מהם.
כי פתאום את יותר גבוהה נניח מאנשים שהיית נמוכה מהם, זה לא הגובה בכללי זה היחס לאנשים אחרים.
כי את יותר גבוהה
ועקביים מגבהים?
מה את רוצה שנגיד לך לא מבינה