3 תשובות
עדיין לא, עתיד אכן להתעדכן עם הרפורמה החדשה
מהה לאא אמן שלאא דווקא שאני צריך לגשת
עדיין לא, אולי בהמשך.