3 תשובות
לעבוד ולקנוץ
שואל השאלה:
למשחק לא לחיים האמיתיים אוף
שואל השאלה:
יש דרך מהירה יותר?:(