2 תשובות
מי ניסח את השאלות בשאלון הזה?
רמה של ילד כיתה ג'..
בכל אופן נשים וגברים שווים, נקודה!
מי שאומר אחרת, שיעוף מהמדינה, לא רוצים אותו פה
שאלון דיי מיותר, עברנו את התקופה שלנשים לא היו זכויות.