2 תשובות
כי גם חלומי מטגנים כנראה זה טעם דומה כי שניהם גבינות ( אני רק משערת)
גם לצפתית יש טעם דומה לחלומי.
ואני מניח שמייצרים בשיטה דומה