2 תשובות
מהמבוכה כנראה
אולי היא נמשכה לחבר שלך ולא אליך ואתה לא הבנת נכון את כל הסיטואציה.
באותו הנושא: