תשובה אחת
צריך לפרמט ואת המכשיר ולהעלות לו את הגרסה הקודמת. באמצעות חיבור למחשב הביתי