תשובה אחת
תיקח שיר תעשה מקש ימני, מאפיינים, ותשנה את.mp3 ל.txt ואז שתפתח יהיה לך טקסט ארוך כזה, שהוא בעצם השיר
באותו הנושא: