2 תשובות
ראי תשובה מפורטת שניתנה לשאלה זו - בתגית "המרות, PDF, JPG".
מערכת סטיפס
http://discovervalue.com/pdf2jpg

בהצלחה
ראובן
באותו הנושא: