תשובה אחת
מונית:
זמן: 2
מהירות: x
דרך: 2x
משאית:
זמן: 3
מהירות: 0.75x
דרך: 2.25x
דרך: 425
2x+2.25x=425
4.25x=425
x=100
0.75x=75
המשאית נסעה במהירות של 75 קילומטר לשעה
באותו הנושא: