3 תשובות
חמישים גוונים של אפור הוא הסרט הראשון וחמישים גוונים של אופל הוא הסרט השני שיצא לא מזמן.
Aro
חמישים גוונים של אפור זה הסרט הראשון
חמישים גוונים של אופל זה הסרט השני של אותה סדרה
שחמישים גוונים של אופל זה המשך לחמישים גוונים של אפור
באותו הנושא: