6 תשובות
90 דקות (לא כולל הארכת זמן)
90 דקות.
90 דקות ומעלה
90 דקות ויכול למשך יותר עם הארכה כמובן
90 דקות, השופט יכול להוסיף תוספת זמן כרצונו ויש מקרים שיש הארכה עד דקה 120 ויכול להיות פנדלים