4 תשובות
2 מחציות
כל אחת 45 דקות
ו15 דקות הפסקה בין כל מחצית
יש משחקים שבהם הארכה של חצי שעה
90 דקות
3 מחציות
כל אחד 45 דקות
הפסקה של 15 דקות
אבל יכול להיות הארכה של עד חצי שעה ;)
90 דקות.