תשובה אחת
בנושא גזענות לדעתי זה ממש חשוב. כלפי אתיופים, ערבים, בין עדות, דתות שונות
באותו הנושא: