תשובה אחת
הקמת החוקה זכויות האדם והאזרח, שלטון דמוקרטי
אנונימית