6 תשובות
עישון או אנורקסיה
על סרטים או חיות או בריונות..
גזענות גוברת, צער בעלי חיים, קשרים בחברה, סטיגמות שמשויכות לחברות וקבוצות מסויימות.
אלימות
ריאהנה
עישון ואלכוהול, הדור של היום
אנונימי