7 תשובות
מינוס שליש
מינוס 4 חלקי 12, מינוס שליש
מינוס שליש
0.333333333
מינוס שליש
-0.3
מינוס שליש.
מינוס שלוש