3 תשובות
פתח תקווה
ראש העין
תל אביב
אנונימית
רמלה
נתניה
בת ים
יפו
אנונימית
פתח תקווה
תל אביב
ראש העין