תשובה אחת
תשאירי את התיון מספר דקות כדי שהטעמים של התה יצאו למים ואז תוציאי אותו. אםתשאירי אותו יותר מדי יהיה טעם חזק מדי
באותו הנושא: