תשובה אחת
את צריכה לבקש מהמערכת ביצירת קשר והם יעשו את זה. ידנית אין אפשרות.