4 תשובות
כן
כן מתאים לכל אייפון מעל ארבע (חמש כולל ומעלה)
אני לא חושב
כן.