4 תשובות
כן הייתה משפחה שנשרף לה הבית בגלל קצר
זה מבזב תאמין לי
כל דבר חשמלי שאתה מחבר לחשמל ואין בו תועלת.
לוקח 5% חשמל.
כן.