תשובה אחת
באותו יום תמיד יש חופש עד הבגרות, אבל לפעמים במועדי ב' אין חופש יום לפני