2 תשובות
מה שחשוב יותר זה התפקיד והאנשים, הבסיס פתוח או סגור זה חשוב אבל זה יותר חשוב שתהני ממה שתעשי, מה שיותר מעניין אותך
פקמציות..
כמה שמטרטרים אותן...

חוקרת מודיעין אוויר.

אנונימית