4 תשובות
את השאדה.
"לַא אִלַּהַה אִלַּא (א) לְלַה וַמֻחַמַּד רַסוּל (א) לְלַה"
תרגום: אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא שליחו
^ חח איך קפצתי מהסרטון אני מת.
רציני רוצה להתאסלם?
אנונימי
להגיד "אני לא בעד גזענות נגד שחורים, הריגת לא מוסלמים, ופגיעה בנוצרים ויהודים" ולהבין שמיותר להאת==תאסלם ולהוסיף לזה את העובדה שאיסלאם גם בעד עבדות ושפחות מין
per