7 תשובות
לא..
אלא אם כן היה לך פצע פתוח.
לא
זה רק במגע עם דם ואם התחסנת אז לא ואם לא התחסנת לכי לרופא
רק אם היה לך פצע פתוח או משהו ואז היה מגע עם הדם
נאמן טמבל.
אני ארשום עוד פעם, אין זה קשר כל זה עוד לא התערבב עם הדם.
על עוד לא נגעת עם פצע פתוח, והתחסנת, את לא יכולה לקבל