6 תשובות
זאב מסמל זאב
אריה מסמל אריה
סטארק
לאניסטר
שואל השאלה:
מה זה סטאק ולאניסטר?
(הכוונה שלי הייתה במה הם מסמלים למשל חוזק, בדידות וכו')
אנונימית
זה בתים במשחקי הכס
זאב מסמל מסתוריות, בדידות, כוח, ביטחון עצמי, סמכותיות, ראיית הנסתר
אריה מסמל גבורה, אומץ, כוח, מלכות ואלימות
מגוגל
זאב - בדידות
אריה - חוזק