תשובה אחת
שואל השאלה:
שאלה 4 - בכרזה רשום תקוותינו האחרונה היטלר
אנונימי