תשובה אחת
הריביות בבנקים כיום זה צחוק מעבודה
אנונימי