תשובה אחת
חייבים ללכת לבנקים ולשאול - אפילו למספר סניפים של אותו הבנק.
אבל חשוב להיזהר מהצעות מפתות של הבנקים לסגור את הכסף ולקחת על חשבונו הלוואה - כי אז לא תרוויח ואף תפסיד את הכסף.
אנונימי
באותו הנושא: