2 תשובות
כותבים שזה שווה
זווית מספר אחד שווה לזווית מספר 2
פשוט רושמים הזוויות שנוצרו עקב החצייה שוות