2 תשובות
טסים ועולים
לזכור את העבר
לחיות את ההווה
ולהאמין בעתיד
ולצייר מגן דוויד עם נר זיכרון או יונה, חעשות ציור מיוחד שמתקשר לזה